Kontakt

Emri*

Email*

Subjekti

Mesazhi

Ku Ndodhemi

Adresa 1: Rr. Reshit Petrela, Pranë Postës Shqiptare, Tiranë

Adresa 2: Bulevardi Bajram Curri, pranë Gjykatës Civile të shkallës së parë, Tiranë

Tel:+355 69 33 66 999
Email: info@avokatim.com