Zyra jonë dhe avokatet tane jane te regjistruar në dhomën e avokatisë dhe në organet tatimore me numër NIPT M21611013F . Ideja për krijimin e platformës avokatim ka lindur shume vite me pare qe prej vitit 2014, kur një ekip profesionistësh dhe ekspertësh ligjor vendosi për të bashkëpunuar, për të ofruar një zgjidhje inovative, të shpejtë të përballueshme ekononomikisht për problemet ligjore që mund të kenë familjet dhe bizneset. Sot ekipi jonë i ekspertëve përbëhet nga 6 persona, të udhëhequr nga objektivi për të bërë të mundur që ligji të jetë një mbështetje për të gjithë individët dhe bizneset, dhe jo një pengesë e kushtueshme dhe shpeshhere e pakuptueshme. Çdo dokument përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme nga ekipi jonë i ekspertëve me qëllim përditësimin e tij në linjë me dispozitat e fundit ligjore dhe nënligjore si dhe për t'iu përgjigjur çdo kërkese të klientëve tanë. Për të garantuar gjithmonë cilësinë më të lartë të shërbimeve ligjore që ofrojmë, kemi krijuar edhe një network avokatësh dhe profesionistësh, në të cilin secili kontribuon mbi bazën e njohurive dhe ekspertizës së tij ligjore në fushën përkatëse. Përvoja afatgjatë e ekspertëve tanë, në sajë të teknologjisë tonë inovative, ofrohet online në mënyre ekonomike dhe efiçente, duke garantuar në çdo moment një shërbim të nivelit të lartë, të besueshëm dhe të sigurt. Rubrika pyetje-përgjigje e platformës tonë është shumë e thjeshtë dhe e aksesueshme për të gjithë. Për këtë arsye, nga shërbimi ynë ligjor online përfitojnë klientë të ndryshëm, ekonomistët, te punësuar, sipërmarrës, biznese të ndryshme si dhe individët.

Çdo dokument përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme nga ekipi jonë i ekspertëve me qëllim përditësimin e tij në linjë me dispozitat e fundit ligjore dhe nënligjore si dhe për t'iu përgjigjur çdo kërkese të klientëve tanë. Për të garantuar gjithmonë cilësinë më të lartë të shërbimeve ligjore që ofrojmë, kemi krijuar edhe një network avokatësh dhe profesionistësh, në të cilin secili kontribuon mbi bazën e njohurive dhe ekspertizës së tij ligjore në fushën përkatëse. Përvoja afatgjatë e ekspertëve tanë, në sajë të teknologjisë tonë inovative, ofrohet online në mënyre ekonomike dhe efiçente, duke garantuar në çdo moment një shërbim të nivelit të lartë, të besueshëm dhe të sigurt. Rubrika pyetje-përgjigje e platformës tonë është shumë e thjeshtë dhe e aksesueshme për të gjithë. Për këtë arsye, nga shërbimi ynë ligjor online përfitojnë klientë të ndryshëm, ekonomistët, te punësuar, sipërmarrës, biznese të ndryshme si dhe individët.

Partnerët tanë

avokat ibhf sebhbhcaj.jpg
avokat ibhf sebhbhcaj.jpg
avokatgrrrze.jpg
avokatgrrrze.jpg
avokat evka shuyerifi.jpg
avokat evka shuyerifi.jpg
avokat vjvgvgrree.jpg
avokat vjvgvgrree.jpg
avokat fghftyftfvtf.jpg
avokat fghftyftfvtf.jpg
avokat mebhvgva.jpg
avokat mebhvgva.jpg
prom-1476761_1920.jpg
prom-1476761_1920.jpg
face-1955533_1920.jpg
face-1955533_1920.jpg
portrait-1982994_1920.jpg
portrait-1982994_1920.jpg

Shërbimet që ofrojmë

Pranë zyrës sonë të avokatisë gjeni shërbime të shumëllojshme. Skuadra jonë e avokatëve ka të gjitha kapacitetet ti pergjigjet çdo sfide në fushën e drejtësisë, duke vënë në dispozicionin tuaj avokatët më të specializuar të çdo fushe

service11

Cështje familjare

service122

Përfaqësime ligjore

service13

Konsulencë Kontratat

service14 (1)

Heqje eklspulsi

service15

Ligjore mbi pronësinë

service16

Shërbime përbarimore