We speak English and Italiano

AVOKAT NË TIRANË DHE ZYRË AVOKATIE

Kemi eksperience te gjate ne drejtesi. Tek ne do te gjeni avokatin, ekspertin apo investigatorin me te mire dhe te pershtatshem per rastin tuaj. Nese keni probleme me ekspulsin , Divorce, çështeje pronash, leje qendrimi, nenshtetesi Shqiptare, aksidente, kontrata te ndryshme etj, drejtohuni tek ne.

Disa nga partnerët tanë

avokat fghftyftfvtf.jpg
avokat fghftyftfvtf.jpg
avokat vjvgvgrree.jpg
avokat vjvgvgrree.jpg
avokat mebhvgva.jpg
avokat mebhvgva.jpg
avokat evka shuyerifi.jpg
avokat evka shuyerifi.jpg
prom-1476761_1920.jpg
prom-1476761_1920.jpg
VAL JDJDJ.jpg
VAL JDJDJ.jpg

Përgatit vetë një dokument ligjor


Ju mund të pergatisni vetë dokumenta ligjore pa ndihmën e askujt, "Avokat im" ka pëgatitur modelet për ty. Shiko listën

Pyesni avokatin


Merrni kontakt të drejtpërdrejtë me një avokat. Konsultohu me avokat në kohë reale, ne jemi këtu për ty. Kliko për të pyetur

Kërko takim me një avokat


Rezervo një takim me një avokat. Në studion tonë të avokatisë do gjesh gjithmonë avokatin e duhur për ty. Kliko për të rezervuar

Pse ne?

Zyra jonë e avokat isë funksionon në dy mënyra:

1-Kontakto drejtpërdrejt dhe merr zgjidhje të shpejtë nga avokat ët tanë.
2-Nëse ju duhet një dokument ligjor ne kemi krijuar një model unik, ku ti e di me saktësi se sa do të përfitosh nga shërbimi jonë dhe sa të duhet të paguash në fund për këtë shërbim.

Lista e dokumentave ligjore që mund të përgatisni me nje klikim

"Avokat Im.com" ju ofron klientëve të tij ndihmën e specializuar juridike në hartimin e këtyre kontratave me një standart profesional shumë më të lartë dhe falas. Ju mund te shkarkoni falas per qellime informimi dokumentacion te parapergatitur ligjor.

Në rastin e kontratave, referuar çmimeve standarte të shërbimeve të ofruara nga zyrat e noterisë, shërbimi për hartimin e tyre eshte i konsiderueshem, ndërkohë avokat im.com këtë sherbim e ofron falas.

Kontratë Pune

Padi divorci- me marrëveshje

Kontratë huaje

Padi divorci- pa marrëveshje

Kontratë qiraje makina

Marrëveshje shërbimi

Kallëzim/Ankim penal

Legjislacioni

"Avokat Im.com"ju ben te mundur te shkarkoni ligje te ndryshme te cilat ju ndihmojne te orinetoheni dhe te gjeni sadopak nje zgjidhje per problemin tuaj ligjor.

Keto ligje jane vetem me qellime informimi . Kjo ben te mundur aksesin e publikut në informacionin ligjor. Avokatim nuk mban pergjegjesi per ndyshimet ligjore.

Kushtetuta

Kodi Civil

Kodi Penal

Kodi i Familjes.

K. Proc. Administrative

Kodi i Proc. Civile

K. Pr.Penale

Shërbimet që ofrojmë

Pranë zyrës sonë të avokatisë do te gjeni shërbime të ndryshme ligjore. Skuadra jonë e avokatëve ka të gjitha kapacitetet ti pergjigjet çdo sfide në fushën e drejtësisë, duke vënë në dispozicionin tuaj avokatët më të specializuar të çdo fushe dhe ne cdo shkalle te gjyqesorit qe nga gjykata apo prokuroria e shkalles se pare deri ne gjykaten e Larte dhe ate Kushtetuese.

Avokat ne Tirane për brenda dhe jashtë vendit. Avokat ne Tirane për divorc, avokat ne Tirane për çështje familje, avokat ne Tirane për çështje biresimi, avokat ne Tirane për leje për fëmijët për jashtë shtetit, avokat ne Tirane për pronat, avokat ne Tirane për çështje ligjore për pasuri të ndryshme të luajtshme të paluajtshme, avokat ne Tirane për çështje civile, avokat ne Tirane për çështje penale , avokat ne Tirane për çështje administrative, avokat ne Tirane për çështje tregtare, avokat ne Tirane për çështje pensioni, avokat ne Tirane për çështje trashëgimie, avokat ne Tirane për çështje prokurimesh, avokat ne Tirane për çështje emigracioni , avokat ne Tirane për çështje vjedhje , mashtrime etj, avokat ne Tirane për çështje uzufruti dhe servituti, avokat ne Tirane për çështje gjobash nga policia , avokat ne Tirane për çështje tatimesh , avokat ne Tirane për heqje nga puna , avokat ne Tirane për mosmarrëveshje midis ortakëve, avokat ne Tirane për investim, avokat ne Tirane finance dhe banke, avokat ne Tirane për emigracion, avokat ne Tirane për marka dhe patenta, avokat ne Tirane për sigurime dhe pension, avokat ne Tirane për leje ndërtimi dhe legalizim, aluizni.

service11

Avokat per cështje familjare

service122

Avokat per përfaqësime ligjore

service13

Avokat per konsulencë Kontratat

service14 (1)

Avokat per ceshtje penale

service15

Avokat per ceshtje pronësie

service16

Avokat per Biznesin Tuaj

Blog

Avokat divorci, origjina dhe zhvillimi i divorcit

Origjina e divorcit

Divorc et më të hershme

divorc i periudhës romake

divorc kristian, divorc shqiptar...

Avokat per dhunen ne familje, denincimi penal dhe padia civile

Dhuna ne familje cenon çdo shqiptar. Godet komunitetin tone, dëmton marrëdhëniet shtetërore dhe i bën keq njerëzve qe ne duam ...

Avokat dhe ndihme ligjore per rastet me problematike dhe emergjente

Duke marrë shkas nga kronikat e fundit në lajme, ku po vërehet rritja e rasteve ...