Shërbimet që ofrojmë

service11

Cështje familjare

service14

Heqje ekspulsi

service122

Përfaqësime ligjore

service15

Ligjore mbi pronësinë

service13

Konsulencë kontratat

service16

Shërbime përmbarimore

service14

Këshilla për investimet e huaja ne Shqipëri

service14

Ekspertizë në hartimin e projekteve të Bashkimit Europian

service15

Asistencë ligjore në lidhje me keqtrajtimin mjekësor

service15

Këshilla ligjore për shtetasit shqipëtar dhe të huaj që jetojnë jashtë territorit shqiptar

service16

Këshilla ligjore për privatësinë personale

service16

Orientim për të huajt (kryesisht italianë), që vijnë në Shqipëri dhe janë të interesuar të investojnë në agrorturizëm ose turizëm mjekësor

service14

Këshilla ligjore për hapjen e një biznesi të ri

service14

Asistencë ligjore në fushën bankare

service15

Përkthim zyrtar i dokumentave

ligjore

service16

Hetime private të ndryshme nga avokatë profesioniste

service16

Përgatitja e dokumentacionit për tenderat publikë

service15

Konsulencë në rastet e aksidenteve rrugore dhe në punë